روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره ق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره ق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره ق

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره ق می خواند، دلیل است به طاعات و عبادات مشغول گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی روزی بر وی فراخ گرداند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات