.
.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.


تعبیر سوره های قرآن

1390/10/25
 • تعبیر خواب سوره آل عمران
 • تعبیر خواب سوره ابراهیم
 • تعبیر خواب سوره الاحزاب
 • تعبیر خواب سوره الاحقاف
 • تعبیر خواب سوره الاخلاص
 • تعبیر خواب سوره الاعراف
 • تعبیر خواب سوره الانبیا
 • تعبیر خواب سوره الانسان
 • تعبیر خواب سوره الانشراح
 • تعبیر خواب سوره الانشقاق
 • تعبیر خواب سوره الانعام
 • تعبیر خواب سوره الانفطار
 • تعبیر خواب سوره البروج
 • تعبیر خواب سوره البقره
 • تعبیر خواب سوره البلد
 • تعبیر خواب سوره البینه
 • تعبیر خواب سوره التین
 • تعبیر خواب سوره التحریم
 • تعبیر خواب سوره التغابن
 • تعبیر خواب سوره التکاثر
 • تعبیر خواب سوره اتکویر
 • تعبیر خواب سوره التوبه
 • تعبیر خواب سوره الجاثیه
 • تعبیر خواب سوره الجمعه
 • تعبیر خواب سوره الجن
 • تعبیر خواب سوره الحاقه
 • تعبیر خواب سوره الحج
 • تعبیر خواب سوره الحجر
 • تعبیر خواب سوره الحجرات
 • تعبیر خواب سوره الحدید
 • تعبیر خواب سوره الحشر
 • تعبیر خواب سوره الدخان
 • تعبیر خواب سوره الذاریات
 • تعبیر خواب سوره الرحمن
 • تعبیر خواب سوره الرعد
 • تعبیر خواب سوره الروم
 • تعبیر خواب سوره الزلزله
 • تعبیر خواب سوره الزمر
 • تعبیر خواب سوره السبا
 • تعبیر خواب سوره السجده
 • تعبیر خواب سوره الشعرا
 • تعبیر خواب سوره الصافات
 • تعبیر خواب سوره الصف
 • تعبیر خواب سوره الضحی
 • تعبیر خواب سوره الطارق
 • تعبیر خواب سوره الطلاق
 • تعبیر خواب سوره الطور
 • تعبیر خواب سوره العلق
 • تعبیر خواب سوره الغاشیه
 • تعبیر خواب سوره الفاتحه
 • تعبیر خواب سوره الفاطر
 • تعبیر خواب سوره الفتح
 • تعبیر خواب سوره الفجر
 • تعبیر خواب سوره الفرقان
 • تعبیر خواب سوره الفلق
 • تعبیر خواب سوره القارعه
 • تعبیر خواب سوره القدر
 • تعبیر خواب سوره القریش
 • تعبیر خواب سوره القصص
 • تعبیر خواب سوره القلم
 • تعبیر خواب سوره القمر
 • تعبیر خواب سوره القیمه
 • تعبیر خواب سوره الکافرون
 • تعبیر خواب سوره الکهف
 • تعبیر خواب سوره الکوثر
 • تعبیر خواب سوره اللیل
 • تعبیر خواب سوره المائده
 • تعبیر خواب سوره الماعون
 • تعبیر خواب سوره المجادله
 • تعبیر خواب سوره المدثر
 • تعبیر خواب سوره المرسلات
 • تعبیر خواب سوره المزمل
 • تعبیر خواب سوره المطففین
 • تعبیر خواب سوره المعارج
 • تعبیر خواب سوره الملک
 • تعبیر خواب سوره المنافقون
 • تعبیر خواب سوره المومن
 • تعبیر خواب سوره المومنون
 • تعبیر خواب سوره التازعات
 • تعبیر خواب سوره الناس
 • تعبیر خواب سوره النباء
 • تعبیر خواب سوره النجم
 • تعبیر خواب سوره النحل
 • تعبیر خواب سوره النساء
 • تعبیر خواب سوره النمل
 • تعبیر خواب سوره الهمزه
 • تعبیر خواب سوره الواقعه
 • تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل
 • تعبیر خواب سوره تبت
 • تعبیر خواب سوره زخرف
 • تعبیر خواب سوره شوری
 • تعبیر خواب سوره ص
 • تعبیر خواب سوره طه
 • تعبیر خواب سوره عنکبوت
 • تعبیر خواب سوره فصلت
 • تعبیر خواب سوره ق
 • تعبیر خواب سوره لقمان
 • تعبیر خواب سوره محمد
 • تعبیر خواب سوره مریم
 • تعبیر خواب سوره نوح
 • تعبیر خواب سوره هود
 • تعبیر خواب سوره یس
 • تعبیر خواب سوره یونس
 • تعبیر خواب سوره عبس

 • .
  نظرات
  رضا رضاپور
  |
  1394/07/01
  0-
  0+
  روزگاری بسیار بسیار سختی داشتم وبه هر دری میزدم اثری از گشایش در کارم دیده نمی شد البته زیاد هم جمکران مقدس میرفتم دیگربریده بودم تا اینکه روزی جلو درب جمکران ایستادم و با چشم گریان ودل شکته گفتم ای آقا به خودت قسم اامشب شکایتد را به مادرت زهرا خواهم برد وآمدم در راه که در اتوبوس بودم لحضه خوابم برد درعالم خواب دیدم در کنار تخته سنگی نشسته بودم که دیدم پرنده ای برنگ سبز خیلی زیبا با منقاری بلند و صدای بلند دانه گندم میخورد و همین دعا را میخواند لا اله الا الله بعونک و قدرتک لا اله الا الله بحقک حرمتک و وقتی بیدار شدم در خاطرم ماند و به آن عمل کردم وهمان روز مشکلم برای همیشه حل شد
  نظر جدید

  نام

  ایمیل

  نظر


  کد امنیتی  مطالب مرتبط

  .
  .
  .
  .
  .