روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عاریت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عاریت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عاریت


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که چیزی عاریت به کسی داد، دلیل است که آن چیز بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات