روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قطران - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قطران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> طرانstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند طران اشت، لیل ه ه در ن ال اصل ند. گر تن ا باس ود ا ه طران لوده رد، لیل ه باس رام پوشد عضی ویند ه لائی رفتار ردد.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند فسی اشت، لیل ه ر ائی تنگ رفتار ردد. عبران ویند ر زندانش نند گر یند ه فس شکست، لیل ست ز زندان لاص ردد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن فس ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه اشد. ول: زندان. وم: ائی تنگ. سوم: انهp>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات