روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قبله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قبله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قبله

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند سوی مشرق نماز نمود، دلیل است میل به دین رسول (ص) ندارد. اگر بیند رو به قبله نماز کرد، دلیل است در راه دین صادق است و توفیق طاعت یابد.

aka

اخبار اکاایران

تبلیغات