روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیلور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پیلور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پیلور

اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات