روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پشته - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پشته ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پشتهstrong>span><br /><br />حمد ن سیرین وید: گر ید ه ر پشته زمین امون شسته ود، ا ر پشته وهی، لیل ست ر ردی زرگوار، ه رف نزلت ابد رف نزلت ی ه در راخی ن زمین ود ه پیرامون وه ست. گر یند ر سر ن پشته یستاده ود، لیل ست ه ه زدیک ردی زرگ ود ز ی ال رمت ابد. گر یند ن پشته لک وضع و ست، لیل ه ردی زرگ و ا هر ند عمت ال و ستاند ه ای و قیم ود. گر یند عضی ز ن پشته لک وست، لیل ه ه در ن، عمت ردی زرگوار ی رمت ردد ضرت یند. گر یند ... <br />ر ن پشته ه شواری زحمت الا می فت، لیل ه غم ندوه دو سد. ضرت مام عفر صادق رماید: پشته یدن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: لندی. وم: ال. سوم: وت. هارم: تنومندی.p> http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات