روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پرده داری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پرده داری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب

پرده داریمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید، پرده داری می کرد، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد، دلیل که وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد... 
اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد، دلیل که به فسادمایل شود و مال حرام یابد. 

http://www.akairan.com/

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب پرده داری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب پرده داری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات