روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پلیته - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پلیته ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پلیته

ابراهیم کرمانی گوید: پلیته افروخته در خواب ، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند و خدمتش نمایند. اگر پلیته افروخته نباشد، تاویلش به خلاف این بود. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات