روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عنقا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عنقا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عنقا


نوعی است از نواها چون چنگ. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند عنقا می زد، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شکست یا ضایع شد، دلیل که از دروغ توبه کند.

تعبیر خواب عنقا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات