روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عنقا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عنقا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عنقا


نوعی است از نواها چون چنگ. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند عنقا می زد، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شکست یا ضایع شد، دلیل که از دروغ توبه کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات