روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نخچیر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نخچیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> خچیرstrong>span><br /><br /> حمدبن سیرین وید: گر یند ه خجیر صحرا طیع و شتند، لیل ه هتر وم ود ویند ه سالار زدان ود. گر یند ه ود ه صوتر خجیرات ود، لیل ست ددین ود توبه اید مود. ابرمغربی وید: گر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه خجیران ا ه ام ا تله ی رفت، لیل ه ه یله ال ز ردم یابانی ستاند گر یند ه خجیران ا ی سخن فتند طیع و دند، لیل ه قرب پادشاه ود.p> <p> گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ، یگران یازمند ستند ، شانة ن ست ه ه علت عدم توفیق ر پیش ردن ارها تحت تأثیر فکار یگران رار واهید رفت .<br /> p>

اخبار اکاایران

تبلیغات