روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نحاس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نحاس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نحاس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که نحاسی می نمود، دلیل است دورغ بسیار گوید.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تعبیر خواب نحاس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات