روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نبات جلاب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نبات جلاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نبات جلاب

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم: مال. چهارم: فرزند. پنجم: دوست.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات