روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مطربی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مطربی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مطربی

اگر دید مطربی کرد و روی می زد، دلیل که به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی کردن خیری نباشد.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات