روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مطهره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مطهره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> طهرهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر ید طهره و اشت، لیل نفعت ست ز سفر، گر هن یند تاویلش ه لاف ین ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن طهره ر سه جه ست. ول: سفر. وم: ال. سوم: زندگانی.p> <p>گر ید بتلائی ادرزاد ود، لیل ه ز عصیت توبه ند. گر ید بتلائی ه زانو ی فت، لیل ه تنگ وزی ود. گر ید سی ا بتلا رده، لیل ست ه ضرت ه سی ساند.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات