روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لقمه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لقمه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> قمهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر سی یند ه قمه یرین ر هان هاد. لیل ه سخنی وش وید. گر ن قمه ترش ود تاویلش ه لاف ین ست. ابرمغربی وید: گر یند قمه رم ردهان هاد، لیل ه ر لائی فتد. گر قمه ردهان وش ود، تاویلش ه لاف ین ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن قمه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سه جه ست. ول: وسه ادن، وم: سخن طیف، سوم: نفعت.p> <p>گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لاک پشت یند، لیل ر ردی عالم ست ه ز صحبت و ائده ه ردم سد. حمدبن سیرین وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند لاک پشت اشت ا ر انه مد، لیل ست و ا ا زاهدی صحبت فتد. گر یند وشت لاک پشت ورد، لیل ست ه در ن علم موزد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن لاک پشت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رسه جه ست. ول: ردی عالم. وم: ردی زاهد. سوم: ردی صناع.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب لقمه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب لقمه گرفتن

تعبیر خواب لقمه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات