روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب علم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب علم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> علمstrong>span><br /><br />p> <p>علم ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، لیل ر ردی انا ود ا مامی ا زاهدی ا توانگری ا سخی. گر یند ه علم اشت، لیل ه ز ین ردم ه تقریر ردیم نفعت ابد. گر یند ه علم یفتاد ایع د، تاویلش ه لاف ین ست. براهیم رمانی وید: علم ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل سفر ست. گر یند پادشاه علمی ه ی اد، لیل اه زرگی ود. اصه علم ا سفید ا سبز یند. ابرمغربی وید: گر یند علمی سفید زرگ اشت، لیل ه ا توانگری صحبت ارد ز ی نفعت ابد. گر یند علمی سیاه اشت، لیل ه اضی ا طیب ردد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن علم ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: هتری. وم: سفر. سوم: اه زرگی. هارم: یکی حوال.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب علم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

الم عباس

تعبیر خواب علم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات