روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جولاهی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جولاهی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ولاهیstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: ولاه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aردی سافر ا پیک ود، ه ر عالم می ردد. گر یند ولاهی امه می افت، ا سی و ا نگ صومت فتد، زیرا ه رباس افتن ه تاویل، نگ دل ست. گر یند امه ا تمام بافت، لیل ه ندوهگین ود. p> <p>حمدبن سیرین وید: والدوز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>. ردی ست ه ارهای ردم هم پیوندد، اصه ارهای وچک ا. گر یند والدوز را رفت ا سی ه ی اد، لیل ه ا ردی دین صفت ه فتیم، ی ا صحبت فتد. گر والدوز ا شکست ا ایع د، لیل ر لاک ن رد ود. p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات