روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

حصیر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حصیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیرstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند صیر اشت ا سی دو اد، لیل ه ه در زرگی وچکی صیر یر نفعت دو سد. گر یند صیر ی افت، لیل ه عاشق بتلا ود ر زنی گر یند صیری ه ی افت ون م ها ود، لیل ه ن زن ی صل رویش ست. گر یند صیر پاکیزه یمتی ود، لیل ه زنِ حتشم صیلی ود. ابر غربی وید: گر یند ه صیر ی افت ی روخت، لیل ه و ا غم ندوه سد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن صیر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: زن. وم: نفعت ه در یمت ن. سوم: واستار ... <br />اری ه ز ن ی ا لامت سد دنامی اصل ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: ب وردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aگر یند ز رای یماری ورد ید ه رخوردن ن فا نفعت ابد، لیل ر یر نفعت ارها ند گر یند ه ز ارو وردن و ا نفعت بود، تاویلش ه لاف ین ست.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله حصیر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چوب حصیر بافی , حصیر کودک

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات