روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حنوط - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حنوط ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نوطstrong>span><br /><br />وی وشی ست ه ر رده پراکنند. حمدبن سیرین وید: گر نوط ر ی پراکنند، لیل ه تائب ود ه دای تعالی ازگردد.گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا سی یند ه صلح ود، لیل ه ز ترس یم یمن شته ز غم ا رج ابد ارها ه رادش ود. براهیم رمانی وید: گر یند ه نوط وش از رد، ستایش ردم ست ا طر، زیرا عضی زا عبران فته ند: یکنامی ود ر هل یت ویشان ه ندازه نوط.p> <p>حمدبن سیرین وید: ب وردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aگر یند ز رای یماری ورد ید ه رخوردن ن فا نفعت ابد، لیل ر یر نفعت ارها ند گر یند ه ز ارو وردن و ا نفعت بود، تاویلش ه لاف ین ست.p>
تبلیغات