روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

حجرالاسود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حجرالاسود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> جرالاسودstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ست ر جر لاسود ی الد قتدا ه مام رد، لیل ه ز هل جاز و ا یر نفعت سد. گر یند جر لاسود پراکنده ست، لیل ه دمذهب ی عتقاد یباک ست. گر یند جر لاسود ا از ای ود هاد، لیل ه از ه اه صلاح ید. گر یند ز ب زمزم ی ورد، لیل ه یز م ده ا ازیابد ه زودی... <br />براهیم رمانی وید: گر یند جر لاسود ا وسه ی اد وی ر ن ی الید، لیل ه و ا یر نفعت زیاده ود یل ه یرات هل صلاح ند ا علما پیوندد.p> <p>حمدبن سیرین وید: ب وردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aگر یند ز رای یماری ورد ید ه رخوردن ن فا نفعت ابد، لیل ر یر نفعت ارها ند گر یند ه ز ارو وردن و ا نفعت بود، تاویلش ه لاف ین ست.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات