روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غلمان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غلمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غلمان

غلمان تعبیر فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنید.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات