روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غلمان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غلمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غلمانstrong>span><br /><br />غلمان تعبیر رشتگان ا ارد. طفا ه رف لمه رشتگان راجعه نید.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند رغار فت ر نجا قیم د، لیل ه ز نیا رود. گر یند ر غار فت یرون مد، لیل ه ه اری سخت رفتار ود. گر یند ر غار فت ن غار وشن د، لیل ه و ا ر زندان نند. گر غار ا تنگ تاریک دید، لیل ه حبوس لاک ودp>

اخبار اکاایران

تبلیغات