روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فواق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فواق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> واقstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر ید و ا واق ود، لیل ه سخنی اسزا وید. براهیم رمانی وید: گر ید ه قت ان وردن وفواق پیدا د، لیل یماری ست.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند ز رعونیان ا ز پادشاه ستمگر کی ر هر رود مد ُام مود، لیل ست سیرت رعون ر ن یار اهر ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات