روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فرجی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فرجی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رجیstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند رجی راخ پاکیزه پوشیده ود. لیل ه ز غم ا رج ابد. گر رجی ا هن رکین یند، تاویلش ه لاف ین ست. حمدبن سیرین وید: یدن رجی یبا ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aسی ا ه یباپوش ست، یک ود ردم پارسا ا د اشد رجی رد ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، لیل نفعت ود رجی پشمین رباسین، لیل ر وت ین ود. ابرمغربی وید: گر یند رجی و پاکیزه پوشیده ود، لیل ست یندار پارسا ود. گر یند رجی سرخ پوشیده ود، لیل یر ود گر رجی بود یند، لیل صیبت ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند ز رعونیان ا ز پادشاه ستمگر کی ر هر رود مد ُام مود، لیل ست سیرت رعون ر ن یار اهر ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات