روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فقیه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فقیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> قیهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر اهلی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه قیه اضل د، لیل ه ه لائی بتلا ود. گر یننده عالم ود، لیل رف زرگی ست امش ر ن یار نتشر ود. گر عامی یند ه اضل د، لیل ه اور ود. گر یننده عالم ود اضی ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند ز رعونیان ا ز پادشاه ستمگر کی ر هر رود مد ُام مود، لیل ست سیرت رعون ر ن یار اهر ود.p>
تبلیغات