روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

چراغ پایه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چراغ پایه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> چراغ پایهstrong>span><br /><br /> حمدبن سیرین وید: چراغ پایه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aدمتکار انه ست. گر یند چراغ پایه اشت ا سی دو اد، لیل ه ادمه و وش بع هربان ست گر چراغ پایه زنگ رفته ود، لیل ه زن ادمه تکبر ودبین ست ینش عیف ست. گر ید چراغ پایه وبین ست، زن ادمه سفله ون ست ر ول و عتماد بود.p> <p>حمدبن سیرین وید: وب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، فاق ست عضی ز عبران ویند: وب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه ر فاق ست. گر یگانه ه ی هد ن س ا ی فاق ند وب ج ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، تاویل ن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aون تاویل وب است ست. گر وب ج ود، ه سوختن ا اید، رد نافق ست روغگو.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله چراغ پایه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چراغ پایه

چراغ پایه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات