روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

چغانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چغانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غانهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: غانه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aسخن اطل روغ ست. گر یند غانه ی زد، لیل ه سخن اطل روغ وید، ا وغم ندوه سد. گر یند پادشاه ی ا غانه اد، لیل ه ز پادشاه ی غم ندوه سد. گر یند غانه ا شکست یفکند، لیل ه ز روغ اطل توبه ند. گر ید غانه ر سر ی زد غانه زدن داند، لیل ه گر صاحب علم ست ردمان ا تعلیم ند ز ن علم ائده ه ردمان ساند اشد ه ز ر ونه علم وید تفسیر علم دیث قه. گر ین س اهل ست، غلی پیشه ند ه ز ن غل و ا سرزنش ... <br />نند. گر یند ا غانه نگ ای رقص ود، لیل ر غم ندوه صیبت ندp> <p>حمدبن سیرین وید: وب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، فاق ست عضی ز عبران ویند: وب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه ر فاق ست. گر یگانه ه ی هد ن س ا ی فاق ند وب ج ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، تاویل ن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aون تاویل وب است ست. گر وب ج ود، ه سوختن ا اید، رد نافق ست روغگو.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات