روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلاکینی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بلاکینی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بلاکینی

محمدبن سیرین گوید: بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات