روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بذرقطونا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بذرقطونا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بذرقطونا

محمدبن سیرین گوید: که دیدن بذر قطونا درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود. 

http://www.akairan.com/
تعبیر خواب بذرقطونا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات