روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب یتیم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب یتیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب یتیم 
1ـ همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید .

 2ـ اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است که با پذیرش وظایفی جدید از نزدیکان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی که به علاقه ای ویژه دارید .

اخبار اکاایران

تبلیغات