روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب یک چشم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب یک چشم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب یک چشم
دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات