روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب یک چشم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب یک چشم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب یک چشم
دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب یک چشم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

یک چشم برای یک چشم

تعبیر خواب یک چشم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات