روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هوا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب هوا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب هوا  

محمدبن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.

 اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

اخبار اکاایران

تبلیغات