روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وبا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وبا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب وبا
1ـ اگر خواب ببینید وبا شهری را به نابودی می کشد ، نشانة آن است که بیماریی کشنده شیوع می یابد و نومیدی و بدبختی به دنبال می آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتلا شده اید ، نشانة آن است که بزودی بیمار خواهید شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات