روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ورم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ورم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ورم
ورم

محمد بن سیرین گوید: دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب ، مال بود.

اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

، ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود. اول: مالش زیاد گردد. دوم: زنی با منفعت خواهد. سوم: پسر آورد. چهارم: حاجتش روا گردد. پنجم: ایمن گردد از غمها. و اگر همه تن خود راآماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب ورم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درد زیر بغل سمت راست در مردان , باد کردن سریع لاستیک ماشین , ورم صورت بر اثر دندان درد , ورم و وجود ذرات در انگشت , ورم کردن بدن بعد از خواب , باد کردن لپ بخاطر عفونت , تعبیر خواب لثه باد كرده , تعبیر خواب اماس شدن روی , تعبیر خواب چشم ورم کرده , ورم صورت و درد دست و پا , بارداری و تورم پشت گوش , باد کردن یهویی لاستیک , صورتم با نخ باد کرده , ورم سمت راست صورت , تورم یک طرف صورت , ورم دستها کلیه , باد کردن آبرو , ورم یک طرف سر , ورم پشت دندان , ورم کردن صورت , باد کردن صورت , پف بالای آلت , پای ورم کرده , پف کردن صورت , جوش باد کرده , ورم صورت سگ , ورم کف دست

تعبیر خواب ورم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات