روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وحوش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وحوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین، دلیل بود.

 اگر بیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی دراسلام ایشان خلل افتد و مطیع او شوند.

اخبار اکاایران

تبلیغات