روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وحوش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وحوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین، دلیل بود.

 اگر بیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی دراسلام ایشان خلل افتد و مطیع او شوند.

اخبار اکاایران

تبلیغات