روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وزیر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وزیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زیر<br /><br />strong>span>گر یند ه زیر پادشاهی ود، لیل ولت ست.p> <p>گر ن پادشاه د ود، تاویلش ه لاف ین ست. گر یند ه زیری و ا لاه لعت اد، لیل ه ر ردم اکم ود. گر یند ه زیر رجای و مد، لیل غم ست ز َِ پادشاه. گر ا زیر عام ی ورد، لیل زرگی ود. گر یند ه انه زیر یفتاد ا زیر یمار ردید ا پادشاه زیر ا عزول رد ا سبش گد زد ا ز ستور یفتاد ا ارش ه سر زد ینهمه، لیل ر عزل زیر ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن زارت ردن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر هار جه ست. ول: ن ه یند ه شمِ و اه شته ود. وم: ن ه یند ه شم و جله ود. سوم: ن ه یند ه پادشاه مری ر یان ی ست. هارم: ن ه یند ه کی ز ئمه امی ر سر ونهاد ین هار یدن، لیل ر زارت ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات