روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ناخن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ناخن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ناخن
1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

 2ـ سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد . 3ـ دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة خود است .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب ناخن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب افتادن ناخن , }ویدن ناخن , ناخن دست

تعبیر خواب ناخن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات