روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ناشناس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ناشناس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ناشناس
ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید :

ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد
 

 2ـ دیدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است . 3ـ نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات