روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نای - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نای

 زدن درخواب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که نای می زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نای زدن درخواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن خیر نباشد.

 

 

تعبیر خواب نای گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات