روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نفرین کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نفرین کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نفرین کردن

اگر کسی ظالمی را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضیگویند خلاف این است.

 ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند به بیگناهینفرین نمود، دلیل که به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات