روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نفس - دم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نفس - دم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نفس - دم
نفس

1ـ اگر خواب ببینید به شخصیکه نفسیمعطر دارد نزدیک میشوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ایپرسود در انتظار شماست .

 

2ـ اگر نفس بدبویدیگران را در خواب احساس کنید ، دلالت بر آن دارد که بیماریو گمراهیدر انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس کسیبند میآید ، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتیکه حتمیبه نظر میرسید با شکست مواجه خواهد شد .
 

تعبیر خواب نفس - دم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات