روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نمایش - شو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نمایش - شو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نمایش - شو 
نمایش

1ـ اگر دختریخواب ببیند در نمایشینقش ایفا میکند ، علامت آن است که دوستیخوش مشرب از او خواستگاریخواهد کرد ، و بعد از ازدواج عقاید و کارهایمورد علاقة خود را با دقت بیشتر دنبال میکند .

 

2ـ اگر خواب ببینید به موقع برایتماشاینمایش به نمایشگاه نمیرسید ، علامت آن است که ناگاه شادمانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات