روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نمایشگاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نمایشگاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نمایشگاه
نمایشگاه

1ـ اگر خواب ببینید در نمایشگاهیهستید ، علامت آن است که کاریپرمنفعت و دوستانیمطلوب به دست خواهید آورد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانة آن است که شریک زندگیاو مردیشوخ طبع و آرام خواهد بود .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات