روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نگین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نگین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نگین

محمدبن سیرین گوید: دیدن نگین درخواب ، دلیل بزرگی بود.

 اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد. جابرمغربیگوید: اگر مردیبیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگیبود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.نگین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر،ریختن،نگین،لباس

تعبیر خواب نگین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات