روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوحه کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نوحه کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نوحه کردن

دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند.

اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والیمضرت بیند. اگر بیند که نوحه میکرد و فریاد میداشت، دلیل مضرت است.

اخبار اکاایران

تبلیغات