روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نوزاد,تعبیر خواب نوزاد پسر,تعبیر خواب نوزاد دختر

تعبیر خواب نوزاد

 

تعبیر خواب نوزاد
1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .

2ـ اگر دختریخواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانة آن است که موفق میشوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب نوزاد متولد شده با دندان , تعبیر خواب نوزاد پسر معلول , تعبیر نوزاد در خواب , دیدن نوزاد در خواب , خواب دیدن نوزاد , تعبیرخواب نوزاد , نوزاد در خواب , خوابیدن نوزاد , شب خوای نوزاد , خواب نوزادان , نوزاد خواب

تبلیغات