روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوزاد,تعبیر خواب نوزاد پسر,تعبیر خواب نوزاد دختر

تعبیر خواب نوزاد

 

تعبیر خواب نوزاد
1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .

2ـ اگر دختریخواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانة آن است که موفق میشوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر نوزاد در خواب , خواب نوزادان , خواب دیدن نوزاد , تعبیر خواب گریه نوزاد , شب خوای نوزاد , تعبیرخواب نوزاد , خوابیدن نوزاد , نوزاد در خواب , تعبیر خواب نوزاد پسر معلول , دیدن نوزاد در خواب

تبلیغات