روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نهر - رود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نهر - رود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نهر - رود
نهر

1ـ دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهایکوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهایزودگذر است .

 

2ـ دیدن نهر خشکیده در خواب ، علامت نومیدیاست . و اینکه افراد دیگریبه اهداف شما دست خواهند یافت .
 

تعبیر خواب نهر - رود گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات