روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن
مالیات

1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است که با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی که بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است که ناچار می شوید از دوستان خودکمک و یاری بگیرید .

3ـ اگر خواب ببینید قادر به

پرداخت مالیات

خود نیستید ، نشانة آن است که در تجارت خود شکست خواهید خورد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

واحد مالیاتی 361622 , کارندان مالیاتی , مالیات اینترنتی

تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات