روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب متورم - آماسیده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب متورم - آماسیده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب متورم - آماسیده
متورم

1ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است که با کسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

 

2ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است که پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .
 

تبلیغات