روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مخترع - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مخترع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مخترع 
مخترع

1ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است که به زودی دست به کاری استثنائی خواهید زد که موجب شهرت و افتخار شما می گردد .

 

2ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع کرده اید ، علامت آن است که در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات